Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si vaše súkromie a dôveru, ktorú nám prejavujete tým, že nám poskytujete svoje osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a aké kroky vykonávame na ich ochranu.

Zbieranie osobných údajov

Naše webové stránky môžu zhromažďovať určité osobné údaje, ak sa rozhodnete poskytnúť ich dobrovoľne. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, kontaktné údaje, e-mailovú adresu a podobne. Zbierame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie určitého účelu a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov.

  • Získavame osobné údaje prostredníctvom online formulárov, emailových komunikácií a iných interakcií s našou webovou stránkou
  • Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu byť použité na spracovanie vašich objednávok, poskytnutie odpovedí na vaše otázky alebo poskytnutie informácií o našich produktov a službách
  • Vaše osobné údaje môžu byť použité aj na vylepšenie našej webovej stránky a prispôsobenie obsahu vašim preferenciám

Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť použité na:

  • Poskytnutie a spracovanie objednávok
  • Komunikáciu s vami a odpovedanie na vaše otázky
  • Poskytovanie informácií o novinkách, akciách a ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať
  • Vylepšenie našich produktov a služieb
  • Informovanie o dôležitých zmenách alebo aktualizáciách našej webovej stránky
  • Plnenie záväzkov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Chránenie osobných údajov

Používame rôzne opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov a chrániť ich pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zmenou. Vaše údaje sú uchovávané na bezpečných serveroch a prístup k nim majú iba oprávnené osoby s potrebnými oprávneniami.

V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť nám svoje osobné údaje, zabezpečujeme, že budeme postupovať v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.